fbpx

Política de Privacitat

Sabem que la vostra privacitat és important i per això ens prenem molt seriosament la nostra tasca de garantir la confidencialitat de les vostres dades en compliment amb la normativa vigent. Si us plau, llegiu detingudament la informació següent:

Qui és el responsable del tractament?

LA MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA A PRIMA FIXA, CIF: V08430191, Via Laietana, 39, 2n, 08003 Barcelona (La Mútua).

Les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades són: dpd@mutua-enginyers.com.

Quines categories de dades personals tractem i d’on provenen?

Tractem dades (nom i cognoms, dades de contacte, edat, etc.) dels sol·licitants i els participants en el Programa d’acceleració d’empreses emergents (el Programa) i dades rellevants per a la participació en les accions relacionades amb l’acceleració de les empreses emergents (start-ups).

Les dades sobre les persones procedeixen dels mateixos interessats.

Quines són les finalitats del tractament?

Les dades personals es tracten exclusivament per permetre la participació en el Programa, la qual cosa inclou:

  • Formació per part d’experts en emprenedoria i en el sector assegurador.
  • Mentoria per part de professionals experts en emprenedoria i en el sector assegurador.
  • Utilització d’espais de coworking durant el Programa.
  • Activitats de networking amb professionals que col·laborin en el Programa.
  • Obtenció de finançament i possibilitats de col·laboració per a l’acceleració de les empreses emergents.

Quina és la nostra legitimació per al tractament?

La legitimació per tractar les dades és el lliure consentiment de l’interessat, prestat en sol·licitar la seva participació en el Programa.

A quins destinataris comuniquem les dades?

Comuniquem dades personals a altres destinataris sempre que calgui per al compliment del Programa i de les nostres obligacions contractuals o legals.

Així mateix, podem comunicar dades a empreses del grup en el context de la promoció del Programa, la seva gestió administrativa i el compliment normatiu.

No es preveu la transferència de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Quins són els terminis de conservació de les dades personals?

Conservarem les dades dels participants durant tota la vigència del Programa i, posteriorment, durant el termini legalment exigible segons la normativa aplicable en cada cas.

Les dades contingudes en sol·licituds de participació en el Programa no acceptades o d’aquells participants que renunciïn a participar-hi s’han de conservar durant un termini de 12 mesos a partir de la no-acceptació o de la renúncia.

Quins són els vostres drets i com els podeu exercir?

Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, demanar-ne la rectificació o la supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, limitar-ne el tractament, oposar-vos-hi o retirar el consentiment prestat per a aquest tractament. També teniu dret a demanar la revisió de qualsevol decisió presa de manera automatitzada. Podeu exercir els vostres drets:

Per correu postal, a l’adreça Via Laietana, 39, 2n, 08003 Barcelona.

Per correu electrònic, a l’adreça dpd@mutua-enginyers.com.

Per fer-ho, heu de proporcionar la informació necessària per a la identificació correcta, així com perquè sigui possible donar resposta a la vostra sol·licitud.

Igualment, teniu dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si creieu que s’han vulnerat algun dels drets enumerats més amunt.